Palvelun seloste ja käyttöehdot 30.1.2017

Rekisterinpitäjä:
KL-Varaosat Oy
Viinikankatu 49
33800 Tampere

YLEISET TIEDOT REKISTERISTÄ

KL-Varaosat Oy ylläpitää verkkokaupassaan asiakasrekisteriä asiakkaan jättämän tilauksen toimittamiseksi. Asiakastietojen pidempiaikainen tallentaminen tapahtuu asiakkaan erikseen niin halutessa, jolloin asiakas käyttää kirjautuminen-toimintoa, ja yksittäinen tilaus voidaan myös tehdä ilman käyttäjätunnuksen luomista (rekisteröitymistä). Rekisterissä ylläpidetään tilausten toimittamiseksi välttämättömät tiedot kuten nimi, puhelin, osoitteet ja käyttäjätunnus, jos asiakas on rekisteröitynyt. Ajoneuvon rekisterinumeroa käytetään oikeiden varaosien hakemiseen.

AJONEUVON TIEDOT

Ajoneuvon rekisterinumero on henkilötietolain mukainen henkilötieto, jos rekisterinpitäjällä on tieto tai on rekisterinumeron perusteella tarkoitus hankkia tieto siitä, keneen tunnistettavaan henkilöön ajoneuvon rekisterinumero liittyy eli kuka yksittäinen ihminen voidaan rekisterinumeron perusteella tunnistaa.

KL-Varaosat Oy:n verkkokaupassa ajoneuvon rekisterinumeroa käytetään ainoastaan ajoneuvon identifiointiin oikean varaosan valitsemiseksi. Haussa käytetty rekisterinumerotieto ei seuraa tilausta sen käsittelyssä eikä tallennu muulla tavoin. Jos asiakas itse lisää rekisterinumerotiedon tilauksensa lisätietoihin, hän hyväksyy samalla tiedon tallennuksen ja käytön tilauksen käsittelyn toteuttamiseksi ja sen vaatimaksi ajaksi. KL-Varaosat ei tallenna lisätietona annettua, henkilötietoon liittyvää rekisterinumerotietoa pidemmäksi aikaa kuin mitä tilauksen oikeellisen käsittelyn ja toimituksen kannalta on tarpeen.

ASIAKASTIEDOT

Asiakastietoja kerätään KL-Varaosat Oy:n verkkosivuston kautta ainoastaan lomakkeella, jossa ilmaistaan selkeästi, että tiedot tullaan tallentamaan. Tällöin tietojen tallentamisen perusteena on asiakassuhde. Omia tietoja voi pyytää tarkistettavaksi lainsäädännön määrittämällä tavalla KL-Varaosat Oy:ltä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää kerättyjen tietojen käyttö suoramarkkinointiin ja tutkimuksiin.
Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä on sallittua vain rekisteröidyltä etukäteen saadulla suostumuksella.

Rekisteritiedot on suojattu teknisesti. Sivuston palveluita toteuttavilla KL-Varaosien sopimuskumppaneilla ei ole pääsyä asiakkaiden rekisteritietoihin eikä salasanoihin. KL-Varaosilla pääsy sivustolta saatuihin asiakastietoihin on vain palvelun toteuttamiseksi välttämättömillä, nimetyillä henkilöillä, jotka ovat sitoutuneet tiedon suojaukseen ja salassapitoon, ja rajoittamaan tiedon käytön ainoastaan asiakkaan pyynnöstä käynnistyneen palvelun rekisteröitymisen toteuttamiseksi tai palvelun ylläpitämiseksi.

KÄYTTÄJÄN SITOUTUMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEEN TOIMINTAAN

kl-varaosat.fi –sivuston käyttäjänä sitoudut myös itse noudattamaan ajoneuvorekisterilakia ja henkilötietolakia sekä muita asiasta voimassa olevia säädöksiä.

Sivuston hakupalveluita saa käyttää ainoastaan varaosien ja autotarvikkeiden etsimiseen ja valintaan tavanomaisessa henkilökohtaisessa ja kaupallisessa käytössä, johon se on tarkoitettu.

Sivustolla olevaa kuvamateriaalin, tuotetietojen ja vastaavan aineiston osittainenkin kopioiminen ja hyödyntäminen ilman KL-Varaosien antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Palvelua käyttäessäsi hyväksyt nämä ehdot.